KHÁCH HÀNG: CHÚ HƯNG -TRẦN ĐIỀN – ĐỊNH CÔNG – HÀ NỘI

Khách hàng: CHÚ HƯNG – TRẦN ĐIỀN – ĐỊNH CÔNG – HÀ NỘI

Số lượng: 50m2 cửa lưới INOX và toàn bộ dàn lưới phủ trần cho vườn rau trên sân thượng

Màu sắc: Trắng Sứ

Thời gian: 5 ngày

Triển khai: Showroom 68 Võ Chí Công – 0914.233.003