KHÁCH HÀNG: CHÚ BÀO – CHỦ TỊCH LADODA – KIÊU KỴ – GIA LÂM – HÀ NỘI

Khách hàng: CHÚ BÀO – CHỦ TỊCH LADODA – KIÊU KỴ – GIA LÂM

Số lượng: Toàn bộ cửa sổ và cửa ra vào tại biệt thự và nhà vườn

Màu sắc: Vân Gỗ

Thời gian thiết kế, sản xuất, thi công và lắp đặt: 5 ngày

Triển khai: Đội ngũ NV Kỹ thuật EuroScreens – Hotline: 0986.005.005